Enkel begeleidingstraject

Medewerkers worden meestal naar bedrijfsmaatschappelijk werk verwezen door hun manager, bedrijfsarts of HR. Op verzoek maak ik een offerte. Soms word ik ingeschakeld door een arbodienst.

Tijdens een eerste intake- of kennismakingsgesprek vertel ik de medewerker wat de dienstverlening van bedrijfsmaatschappelijk werk inhoudt. Daarna bespreken we wat er speelt en of ik als bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur hierin iets kan betekenen.

Om snel zicht te krijgen op de ernst van de klachten kan ik een Mentale Scan inzetten. Het begeleidingstraject gaat van start als de medewerker daarmee instemt.

De interventies van bedrijfsmaatschappelijk werk zijn kortdurend, gemiddeld 4 tot 6 gesprekken. De gesprekken vinden plaats in een passende spreekkamer binnen het eigen bedrijf of op een van de locaties van de arbodienst. Indien nodig kan ik gebruik maken van de gespreksruimtes van Het Coachhuis, met ruim 100 locaties in Nederland.

Interne afstemming

Na het intakegesprek zal ik, met toestemming van de medewerker, een schriftelijk verslag sturen aan de manager, inclusief een trajectvoorstel. De medewerker krijgt een CC van deze e-mail en zo nodig ook de bedrijfsarts of HR. Er vindt nadrukkelijk geen inhoudelijke rapportage plaats. Er wordt alleen gecommuniceerd over het voorgestelde begeleidingstraject.

Ook kan er voor of na het intakegesprek een (telefonische) afstemming plaatsvinden met de manager, de bedrijfsarts of HR. Ik doe dat altijd met in achtneming van mijn geheimhoudingsplicht. Zodra er toestemming is, gaat het begeleidingstraject van start. Halverwege het traject stuur ik een tussenrapportage over de voortgang van het begeleidingsproces. Na het laatste gesprek met de medewerker sluit ik het traject af met een eindrapportage.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op!

Deel dit bericht: