Intervisie

Eigen vermogen

Intervisie is een beproefd instrument om te komen tot professionele en persoonlijke ontwikkeling. Collega’s die in hetzelfde vakgebied of binnen dezelfde organisatie werkzaam zijn, ontplooien hun kwaliteiten door gezamenlijk antwoorden te zoeken op werkgerelateerde vraagstukken.

In een vaste intervisiegroep komen deelnemers op gelijkwaardige basis regelmatig bijeen. Als intervisiebegeleider zorg ik voor een veilige leeromgeving. Ik begeleid het proces en de intervisiemethode.

Werkvorm

De methodiek brengt de structuur aan van de intervisiebijeenkomsten. De deelnemers stellen elkaar vragen waarmee ingebrachte casuïstiek wordt ontrafeld. Er worden geen oplossingen aangedragen. Het accent ligt op het vergroten van het inzichtelijk en zelf oplossend vermogen van de deelnemers.

Zaken die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Vakinhoudelijke kwestie
  • Persoonlijk functioneren
  • Organisatieveranderingen
  • Onderliggende gedragspatronen
  • Onderlinge samenwerking met collega’s

Meer zelfkennis

Tijdens de intervisie worden deelnemers zich bewust van het eigen gedrag en de effecten daarvan, hun werkstijl en professionele en persoonlijke opvattingen. Door hierop te reflecteren vergroten de deelnemers hun zelfkennis. Hierna ligt de focus op experimenteren met ander handelen en nieuw gedrag. Zo maken de deelnemers hun eigen –en elkaars– professionele en persoonlijke groei mogelijk.

Ik heb een erkende opleiding tot gespreksleider intervisie gevolgd.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op!

Deel dit bericht: