Bedrijfsmaatschappelijk werk

Zand in de motor

Werkgevers zetten bedrijfsmaatschappelijk werk in als klachten of omstandigheden het werkplezier van medewerkers in de weg staan. Dat kan een privésituatie zijn, maar ook omstandigheden op het werk. ‘Ik heb klachten waardoor ik mijn werk niet goed meer kan uitvoeren’, zeggen medewerkers vaak tijdens het eerste gesprek.

Er spelen dan bijvoorbeeld stressklachten. Denk aan piekeren, slecht slapen of concentratieproblemen. Soms zijn medewerkers bang om ziek worden. Zij zoeken dan ondersteuning van bedrijfsmaatschappelijk werk omdat ze graag willen blijven functioneren.

De meest gestelde vragen zijn:

  • Mijn werkdruk is hoog, hoe kan ik mijn stressklachten verminderen?
  • Hoe krijg ik mijn werk en privéleven in balans?
  • Hoe kan ik verzuim voorkomen of mijn re-integratie na ziekte bevorderen?
  • Hoe pak ik conflicten aan met collega’s of mijn leidinggevende?
  • Wat kan ik doen bij problemen thuis die het werk beïnvloeden (geldzorgen, echtscheiding, mantelzorg, overlijden)?
  • Hoe ga ik om met ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie)?
  • Ik heb een schokkende gebeurtenis meegemaakt (een ongeval, agressie en geweld), hoe ga ik daar mee om?
  • Hoe ga ik beter om met veranderingen op het werk (reorganisatie, pensionering)?

Vergroot je werkplezier

In mijn begeleiding richt ik mij op het verhelderen van het vraagstuk of situatie. Ik heb aandacht en begrip voor de medewerker en stel vragen om er achter te komen wat iemand wil en wat er voor nodig is om dat te bereiken.

Mijn beroepshouding is van nature waardevrij. Dat wil zeggen dat ik ondersteun zonder daarbij te oordelen. Het gaat om wat medewerkers zélf ervaren en vinden en welke nieuwe inzichten voor hen van belang zijn. Mijn persoonlijke mening doet daarbij niet ter zake.

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor oplossingen. Ik begeleid en coach medewerkers om zaken op een rijtje te zetten, emoties te uiten en weer nieuwe keuzes te maken. Het verrast me nogal eens dat medewerkers soms zo enorm opgelucht kunnen zijn: ‘ik voel me kilo’s lichter.’ Opluchting geeft een boost om veranderingen in gang te zetten.

Ik focus op het verminderen van de klachten van medewerkers en op het versterken van hun mentale veerkracht. Als medewerkers zich gehoord voelen en als ze gewaardeerd worden, zal dat uitstraling hebben in hun werk en privéleven. Er komt meer ruimte voor creativiteit, persoonlijke groei en werkplezier.

Verzekerd van kwaliteit

Als bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur ben ik lid van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en sta ik geregistreerd bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociale professionals. Mijn geheimhoudingsplicht is verankerd in de
Beroepscode. Deze vormt bij klachten bij het tuchtcollege de basis voor de toetsing van mijn professioneel handelen. Alles wat medewerkers met mij bespreken is vertrouwelijk.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op!

Deel dit bericht: