Advies

Ik voer bedrijfsmaatschappelijk werk-opdrachten uit bij organisaties en bedrijven die inzien dat zakelijk succes begint bij aandacht en begrip voor de mensen die er werken en samenwerken.

Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn het meest productief. Als medewerkers minder ziek zijn, maakt het bedrijf vanzelf minder kosten. Daarnaast is er meer continuïteit in de bedrijfsvoering, zodat het werk zich niet ophoopt en collega’s niet extra worden belast.

Ik adviseer en ondersteun directies, leidinggevenden, HR en individuele medewerkers bij het omgaan met vraagstukken (werk en/of privé) die van invloed zijn op het functioneren. De inzet is altijd het voorkomen dat iemand uitvalt door ziekte.

Sociaal Medisch Team

Als bedrijfsmaatschappelijk werker ben ik adviseur in het SMT-overleg (Sociaal Medisch Team), uiteraard met in achtneming van de geheimhoudingsplicht. Ook de manager, een vertegenwoordiger van HR en de bedrijfsarts nemen hieraan deel.

Vanuit verschillende invalshoeken bespreken we onze werkwijze bij medewerkers die volledig verzuimen, re-integreren of frequent verzuim laten zien. Dankzij deze multidisciplinaire samenwerking bundelen we de krachten waardoor de medewerker vaak een stuk sneller weer aan het werk gaat.

Voor alle duidelijkheid: als bedrijfsmaatschappelijk werker geef ik bij verzuim nooit re-integratie-adviezen. Dat is wat mij betreft volledig voorbehouden aan de bedrijfsarts. Deze adviseert de medewerker en de leidinggevende over beperkingen en mogelijkheden met betrekking tot re-integratie.

Meer werkplezier

Er is een sterke relatie tussen gezondheid en geluk. 95 procent van de mensen die hun eigen gezondheid als zeer goed bestempelen, zegt gelukkig te zijn. Dit geluksgevoel zakt naar 54 procent als de ervaren gezondheid slecht of zeer slecht is (CBS, 2014).

Steeds meer bedrijven zetten in op vitaliteit en geluk: zijn de medewerkers fit voor hun job? Ze investeren in vitaliteitsprogramma’s om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te behouden of te vergroten. Ook met mijn expertise als bedrijfsmaatschappelijk werker lever ik een bijdrage aan meer werkkracht en werkplezier.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op!

Deel dit bericht: