Conflictbemiddeling

In de clinch

Conflicten kosten veel tijd en energie. Voor je het weet laaien de emoties hoog op en verharden de standpunten. Om de impasse te doorbreken kan conflictbemiddeling worden ingezet.

Neutrale positie

Als bedrijfsmaatschappelijk werker handel ik vanuit een onafhankelijke en neutrale positie. Als er strijdige belangen of visies zijn of bij communicatieproblemen zal ik niemand gelijk geven en altijd het midden houden. Vanuit deze beroepshouding ben ik het meest effectief bij het herstellen of verbeteren van de communicatie en de onderlinge verhoudingen.

Ik begeleid het proces, luister, vat samen, trek een gesprek soms vlot als het vast zit en schep helderheid. Ik los het probleem niet op, maar help om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Soort conflicten

Conflictbemiddeling is in te zetten bij:

  • (Dreigende) arbeidsconflicten
  • Samenwerkingsproblemen met collega’s of manager
  • Miscommunicatie
  • Botsende karakters
  • Onduidelijkheid over taken/verantwoordelijkheid
  • Gebrek aan waardering
  • Stagnerende re-integratie bij arbeidsongeschiktheid

Naast mijn activiteiten als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik tien jaar ervaring opgedaan als geregistreerd arbeidsmediator. Mijn ervaringen en vaardigheden die ik daarbij heb opgedaan, pas ik toe bij de bemiddeling bij conflicten op het werk.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op!

Deel dit bericht: