In company

Als bedrijven meer dan 100 medewerkers hebben, is het zinvol om de dienstverlening van bedrijfsmaatschappelijk werk vast ‘in huis’ te hebben. Dit kan voor een bepaald aantal dagdelen per week.

Een bedrijf kan mij direct hiervoor inschakelen of via de arbodienst. De werkzaamheden vinden plaats binnen het bedrijf, de gesprekken met medewerkers in een passende spreekkamer.

Vaak lopen de interimopdrachten langere tijd. Bedrijven stellen het na verloop van tijd op prijs een vertrouwd gezicht in huis te hebben. Zo hoeven ze zich geen zorgen meer te maken over de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

Interne samenwerking

Als ik binnen een bedrijf van start ga als bedrijfsmaatschappelijk werker, maak ik allereerst kennis met de samenwerkingspartners: directie, managers, HR-adviseur, bedrijfsarts, leden van de Ondernemingsraad (OR). Ik stel mezelf voor en geef informatie over de gang van zaken bij bedrijfsmaatschappelijk werk.

Bij de meeste bedrijven is op intranet informatie over bedrijfsmaatschappelijk werk beschikbaar. Medewerkers kunnen dan ook op eigen initiatief bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen. De gesprekken zijn vertrouwelijk: alleen als de medewerker daarmee instemt vindt er interne afstemming plaats. Als bedrijfsmaatschappelijk werker houd ik me aan de geheimhoudingsplicht die verankerd is in de Beroepscode.

Ondersteunend en ondernemend

Naast begeleidingstrajecten voor medewerkers wordt bedrijfsmaatschappelijk werk ook ingezet voor conflictbemiddeling en advies. Ik adviseer in SMT-overleggen (Sociaal Medisch Team), samen met de manager, HR en de bedrijfsarts.

Managers, HR en de bedrijfsarts kunnen bedrijfsmaatschappelijk werk altijd raadplegen over de psychosociale problematiek van medewerkers. Bedrijfsmaatschappelijk werk neemt zo nodig ook deel aan het agressieteam, voor de begeleiding aan medewerkers die slachtoffer waren van een agressie-incident.

Jaarrapportage met trends

Alle gesprekken die ik voer registreer ik. Elk jaar maak ik een rapportage, met in achtneming van de geheimhoudingsplicht. Niets mag te herleiden zijn naar individuele medewerkers. Ik doe onder andere verslag van het aantal aanmeldingen voor bedrijfsmaatschappelijk werk, de aard van de problematiek en de verwijzers.

In de jaarrapportages signaleer ik trends en leg verbindingen naar andere ontwikkelingen binnen de organisatie. De conclusies en aanbevelingen die daaruit volgen, bespreek ik met de directie (management en HR) en de OR. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van het welzijn van de medewerkers, één van de pijlers van het duurzaam ondernemen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op!

Deel dit bericht: