Wat helpt jonge medewerkers met keuzestress?

Een derde van de wereldwijde beroepsbevolking bestaat uit millennials. Deze groep heeft te maken met een grenzeloos aanbod van mogelijkheden waaruit het soms moeilijk is te kiezen. Hoe kunt u als HR jonge medewerkers ondersteunen als ze keuzestress hebben en over hun twijfels willen praten?

De 26-jarige Rosita is nog maar kort in vaste dienst. Ze heeft het naar haar zin en werkt samen met fijne collega’s. Een paar maanden geleden zag ze een vacature die haar aandacht trok. ‘Ik werd helemaal blij omdat de inhoud van de functie eigenlijk nog beter aansluit bij mijn studie dan mijn huidige baan. Ik heb spontaan gesolliciteerd en tot mijn verrassing ben ik aangenomen. Maar nu begin ik over alles te twijfelen’. Ze schuifelt onrustig op haar stoel en vertelt over haar perfectionisme: ‘ik loop geregeld tegen mijn grens omdat ik hoge eisen aan mezelf stel en niet snel tevreden ben. Mijn manager weet dat en samen houden we het in de gaten zodat ik niet overbelast raak. Maar stel dat het in die nieuwe job mis gaat? Waar moet ik nou voor kiezen?’.

Millennials
De laatste jaren begeleid ik steeds vaker jonge medewerkers. Deze groep millennials is geboren tussen 1980 en 2000. Natuurlijk word ik zelf ook steeds ouder, maar dikwijls hebben medewerkers de leeftijd van mijn kinderen. Daarnaast bestaat inmiddels een derde van de wereldwijde beroepsbevolking uit millennials.

Millennials hebben te maken met hun eigen specifieke vraagstukken. Sommigen weten moeilijk te kiezen uit het grote aanbod voor wat betreft studie, opleidingen en loopbaanontwikkeling. Anderen moeten dealen met kwesties in hun privésituatie die grote impact kunnen hebben en hen uit balans brengen. Ze hebben het druk om alle ballen in de lucht te houden en zijn daarnaast non-stop online waardoor ze niet ongestoord en geconcentreerd kunnen werken. Cijfers van het CBS laten zien dat millennials een grotere kans maken op burnout-klachten.

Dertigersdilemma
Rosita heeft keuzestress. Ze slaapt slecht en maalt over het nieuwe baan-aanbod. ‘Ik ben bang dat ik spijt krijg als ik niet achter mijn ambities aan ga en deze kans laat schieten. Of moet ik gewoon nu tevreden zijn met wat ik heb?’ De millennials van nu hebben te maken met het dertigersdilemma. Uit wetenschappelijk onderzoek naar dit verschijnsel blijkt dat twijfelaars en perfectionisten een grotere kans hebben hiermee te maken te krijgen. Ons geloof bepaalde vroeger voor een belangrijk deel onzes keuzes, maar nu zorgt onze keuzevrijheid voor een grote druk. Die wordt ook nog eens vergroot door sociale vergelijking op social media.
 
Plussen en minnen
Om een besluit te nemen om wel of niet van baan te veranderen zet Rosita 20 argumenten voor en 20 argumenten tegen op een rijtje. Het mogen er minder zijn maar dan wel een gelijk aantal. Alle argumenten moeten daarna stuk voor stuk, totaal geïsoleerd van de andere overwegingen, worden bekeken en gewogen. Bij ieder punt vraagt Rosita zich af: ‘Stel dat dit het enige argument is, hoe zwaarwegend is het dan?’. Ze geeft alleen de cijfers 1, 0 of een ½ punt. Daarna telt ze de punten op en ziet ze welke kant de meeste punten heeft.

Een andere praktische methode die hier op lijkt is de PMI-techniek. PMI staat voor: plus, min en implicaties. Bij het inventariseren van de plussen gaat het om alle positieve resultaten die het besluit oplevert. Bij de minnen gaat het om alle negatieve gevolgen en bij de implicaties gaat het om alle mogelijke consequenties van het besluit. Hierna worden alle genoemde punten gevoelsmatig gescoord: wat weegt zwaar, welk punt is onbelangrijk of is eenvoudig op te lossen? Er wordt positief of negatief gescoord, bijvoorbeeld van (-)1 t/m (-)5. De scores worden vervolgens bij elkaar opgeteld waarna duidelijk wordt welk besluit er genomen kan worden.

Rosita hakt de knoop door en besluit de stap toch te wagen. Ze scoorde 7,5 punten voor en 4 punten tegen. De belangrijkste argumenten hadden te maken met haar persoonlijke drijfveren. ‘De nieuwe baan geeft mij zoveel meer kansen om me te ontwikkelen. Dat zal mijn werkplezier alleen maar vergroten’.

Advies voor HR

    1. Waardeer de energie van de millennials. Neem ze serieus, betrek ze en geef ze verantwoordelijkheid.
    2. Faciliteer laagdrempelige ondersteuning zodat jonge medewerkers tijdig over hun twijfels kunnen praten. Als organisaties bedrijfsmaatschappelijk werk in huis hebben, kunnen medewerkers op eigen initiatief contact opnemen. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. De bedrijfsmaatschappelijk werker houdt zich aan de geheimhoudingsplicht die verankerd is in de Beroepscode van de BPSW.
    3. Help jonge medewerkers om zelf hun knopen door te hakken zodat ze er van leren. Na het maken van belangrijke keuzes, neemt het dertigersdilemma vanzelf weer af.


Bovenstaande blog
 is gepubliceerd op de website van XpertHR Actueel. Het voormalige Penoactueel.nl heet nu XpertHR Actueel en biedt online vakinformatie voor HR-professionals. Het laatste nieuws, achtergrond en opinie. XpertHR Actueel is onderdeel van Reed Business Information.

Deel dit bericht: